Featured

Afname Cito-toets

This is the post excerpt.

Als je klaar bent met de opgaven van deel 2, leg je je opgavenboekje op de hoek van je tafel. Daarna ga je … U noemt vervolgens een taak die de leerlingen daarna kunnen gaan doen.
Instructie voor de leerlingen bij toets B8/M8, deel 3
De afname van deel 3 vindt de volgende dag plaats. Laat de leerlingen het opgaven-boekje opendoen op de bladzijde waar het begin van deel 3 aangegeven wordt met een grote 3 en vervolg met: We gaan nu de opgaven van deel 3 maken. Je mag deel 3 zelf helemaal doorwerken. Je antwoord schrijf je telkens weer op het antwoordblad. Bij deze opgaven mag je, net zoals bij deel 1, een kladblaadje gebruiken. Als je klaar bent met de opgaven van deel 3, leg je je opgavenboekje op de hoek van je tafel. Daarna ga je … U noemt vervolgens een taak die de leerlingen daarna kunnen gaan doen.
Instructie voor de leerlingen bij toets B8/M8, deel 4
De afname van deel 4 vindt de volgende dag plaats. Laat de leerlingen het opgavenboekje opendoen op de bladzijde waar het begin van deel 4 aangegeven wordt met een grote 4 en vervolg met: We gaan nu de opgaven van deel 4 maken. Je mag deel 4 zelf helemaal doorwerken. Je antwoord schrijf je telkens weer op het antwoordblad. Bij deze opgaven mag je naast een kladblaadje ook een zakrekenmachine gebruiken. Als je klaar bent met de opgaven van deel 4, leg je je opgavenboekje op de hoek van je tafel. Daarna ga je … U noemt vervolgens een taak die de leerlingen daarna kunnen gaan doen. Let erop dat de leerlingen geen opgaven van deel 1, 2 of 3 alsnog met de zakrekenmachine gaan uitrekenen.

Bepalen toetsscore, vaardigheidsscore en niveau

Het is heel belangrijk om de Cito-score juist te interpreteren vanwege het gegeven dat deze wordt gebruikt voor het schooladvies.

Cito toets maken.png

U kijkt van alle leerlingen de antwoordbladen na en zet een streep door ieder fout antwoord. Overgeslagen opgaven worden fout gerekend. U kunt bij het nakijken gebruikmaken van de lijst met goede antwoorden (bijlage 1). Vervolgens bepaalt u van elke leerling de toetsscore. U telt hiervoor het aantal goed gemaakte opgaven op. Als leerlingen deel 1, 2 en 3 hebben gemaakt kunt u in bijlage 2a: Van toetsscore naar vaardigheidsscore en niveau vinden welke vaardigheidsscore en niveau-aanduiding bij de toetsscore horen. Als leerlingen deel 1, 2, 3 en 4 hebben gemaakt kunt u in bijlage 2b: Van toetsscore naar vaardigheidsscore en niveauaanduiding vinden welke vaardigheidsscore en niveauaanduiding bij de toetsscore horen.  Figuur 2 Van toetsscore naar vaardigheidsscore en niveau  B8 en M8 Rekenen Algemeen: Deel 1, 2, 3 en 4 (met zakrekenmachinedeel)  Toetsscore Aantalfout Vaardigheids- score B8 Niveau alle Iln A t/m E 88 Niveau alle Iln I t/m V 1818 Niveau alle Iln A tfin E M8 Niveau alle Iln I t/m V Score-interval 56 60 100 C IV C IV 98-102 57 59 100 C IV C IV 98-102 58 58 101 C III C IV 99-103 59 57 101 C III C IV 99-103 60 56 101 C III C IV 99-103 61 55 102 C III C IV 100-104 62 54 102 C III C IV 100-104 63 53 103 C III C IV 101-105 64 52 103 C III C IV 101-105 65 51 103 C III C IV 101-106 66 50 104 B III C IV 102-106 67 49 104 B III C IV 102-106 68 48 105 B III C III 103-107 69 47 105 B III C III 103-107 70 46 105 B ni C III 103-108 71 45 106 B III C III 104-108 72 44 106 B III C III 104-108 73 43 107 B III C III 105-109 74 42 107 B III C IA 105-109 75 41 108 B II B III 105-110 76 40 108 B II B III 106-110  In figuur 2 ziet u een stukje van de tabel: Van toetsscore naar vaardigheidsscore en niveau. In de tabel zijn twee niveau-indelingen opgenomen: —

Groep 8 Cito

Cito-toets in groep 4

Dyslexie

Geschiedenislessen

Leren met leerproblemen

Bijles voor de Cito-toets

Training en cursus CED

Ministerie van Onderwijs

Onderwijs in Spijkenisse

Onderwijs maak je samen

Basisschool Harmelen

Basisschool Nieuwegein

Onderwijs volg je hier

Topwijs

De indeling in de niveaus A tot en met E; — De indeling in de niveaus I tot en met V. Allereerst maakt u op basis van de volgende informatie een keuze met welke niveau-indeling u gaat werken. Daarna kiest u de rapportageformulieren die bij die keuze passen.

Alles leren

Aan het leren

Cito-score

PO Raad

Hogeschool Rotterdam PABO

Algemene Onderwijsbond

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Cito-toets in groep 8

Schoolbesturen Maassluis

De Basisschool

Dyscalculie tips

Rapportage Cito-toets

Na de afname kijkt u de antwoordbladen na. Vervolgens verwerkt u de resultaten tot enkele rapporten die met elkaar een beeld geven van de vorderingen van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. U kunt dat handmatig doen, maar u kunt ook het Computerprogramma LOVS gebruiken. Hoe dat laatste in zijn werk gaat, leest u in paragraaf 3.6. Eerst beschrijven we de handmatige procedure. Daarbij onderscheiden we een aantal stappen: – nakijken van de antwoordbladen en bepalen van toetsscore, vaardigheidsscore en niveau; – invullen van het groepsrapport; – invullen van de leerlingrapporten; – invullen van het groepsoverzicht.